Renovacija ir restauracija

Kultūros paveldo objektų Lietuvoje yra nemažai. Nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo tokių objektų autentikos atkūrimui buvo skiriamas nepakankamai profesionalus dėmesys. Pastatai buvo restauruojami „pagal tą patį kurpalių“ panaikinant ženklus, kuriuos paliko laiko tėkmė, taip „restauruoti“ pastatai prarasdavo savo tikrumą bei dvasingumą, kurį civilizuotos šalys nuo seno stengiasi išsaugoti. Tokią restauraciją tikri šio amato meistrai vadino elementariu remontu.  Lietuvai įstojus į ES  ir vis didesnį dėmesį skiriant paveldo saugomų objektų istorinių savybių išsaugojimui formuojasi kitoks požiūris į tokį darbą bei jį  gebančius atlikti profesionalus.

 Mūsų įmonė nuo  savo veiklos pradžios yra sukaupusi didelę patirtį restauracijos srityje bei išsaugojusi reikiamą kvalifikaciją  ir patirtį turintį personalą. Mes suvokiame, kad restauruojant būtina palikti senus pastato elementus ir tokias, atrodytų smulkias,nereikšmingas detales kaip senovinis  tinkas, kuris ne visuomet laikomas vertybe, nors yra vienas iš pagrindinių laiko ženklų liudytojų.

Mes realiais savo darbais  jungiamės prie Lietuvos ir tame tarpe Vilniaus senamiesčio vertingo istorinio palikimo atkūrimo ir  išsaugojimo.

 

Peržiūrėti objektus

Užsakovai

Mūsų partneriai - žinomos įmonės, valstybės institucijos bei privatūs užsakovai, vertinantys greitą ir kokybišką NT projektų statybos darbų atlikimą.

Ir daugelis kitų...