Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

PATVIRTINTA
UAB “Naresta”
Generalinio direktoriaus   
2020 m. vasario 7 d.
įsakymu Nr. P-23         Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo politikos priedas Nr. 2


KANDIDATO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

JŪSŲ DUOMENŲ VALDYTOJAS

    UAB “Naresta”, į. k. 122596696, buveinės adresas – Kareivių g. 11B, Vilnius.

KOKIUS DUOMENIS RENKAME IR KĄ DAROME SU JŪSŲ DUOMENIMIS

Mes renkame Jūsų savanoriškai pateiktus duomenis personalo atrankos tikslais. Toks duomenų rinkimas apima vardą, pavardę, gimimo datą, telefono numerį, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, išsilavinimą, darbovietę, išklausytus kursus, mokamas kalbas, darbo kompiuteriu įgūdžius, Jūsų nuotrauką (tik jeigu pats pateikiate su savo gyvenimo aprašymu, bendrovė nuotraukos nereikalauja), rekomendacijas, kitus Jūsų savanoriškai gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateikiamuose dokumentuose esančius duomenis.
Mums reikia žinoti Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtume suteikti Jums galimybę dalyvauti personalo atrankoje. Mes nerinksime iš Jūsų asmens duomenų, kurie mums nėra būtini vykdant personalo atranką.
Informuojame, kad UAB “Naresta” personalo atrankos tikslais gali kontaktuoti su Jūsų buvusiu darbdaviu, siekiant išsiaiškinti Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Su esamu darbdaviu UAB “Naresta” gali kontaktuoti tik Jūsų sutikimo pagrindu.
Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a (tvarkymas gavus Jūsų sutikimą, išreikštą pateikiant mums savo duomenis) ir b (tvarkymas siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų Jūsų kaip duomenų subjekto iniciatyva prieš sudarant sutartį) punktai.
Jūsų duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims.

KIEK LAIKO SAUGOSIME JŪSŲ DUOMENIS

Mes saugosime Jūsų asmens duomenis iki atrankos į darbo vietą pabaigos, t. y. 4 mėnesius po atrankos pabaigos. Ilgesniam Jūsų gyvenimo aprašymo ir kitų duomenų saugojimui reikalingas Jūsų sutikimas.

JŪSŲ TEISĖS IR KAIP JOMIS PASINAUDOTI

Jei bet kuriuo metu Jūs nuspręsite, kad informaciją, kurią mes apie Jus tvarkome, yra neteisinga, Jūs galite kreiptis dėl susipažinimo su šia informacija, reikalauti ją ištaisyti ar ištrinti (išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai duomenis reikalinga išsaugoti), reikalauti sustabdyti, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jeigu duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų. Jei pageidaujate pasinaudoti savo turimomis teisėmis, galite pateikti mums rašytinės formos prašymą el. paštu info@naresta.lt ar paštu adresu UAB “Naresta”, Kareivių g. 11B, Vilnius, arba tiesiogiai atvykę į Duomenų valdytojo buveinę – Kareivių g. 11B, Vilnius.
Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad mes tvarkome Jūsų asmens duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs galite pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Užsakovai

Mūsų partneriai - žinomos įmonės, valstybės institucijos bei privatūs užsakovai, vertinantys greitą ir kokybišką NT projektų statybos darbų atlikimą.

Ir daugelis kitų...