Konkurso taisyklės ir sąlygos

Konkurso taisyklės:

1. Vartotojų kampanija „Vilnius Tech karjeros dienų konkursas“ yra Lietuvoje vykdoma kampanija, kurią organizuoja UAB „Naresta“ (toliau – „kampanijos organizatorius“), įmonės kodas 122596696, adresas: Kareivių g. 11B, LT-09109 Vilnius.
2. Kampanijoje gali dalyvauti įvairaus amžiaus Vilniaus Gedimino technikos universiteto karjeros dienų „VILNIUS TECH GRAVITY“ renginio (toliau – „renginys“) lankytojai.
3. Kampanija vykdoma 2024 m. balandžio 18 d.
4. Konkurso nugalėtojai skelbiami iki gegužės 10 d.

Kampanijos principas:

1. Vartotojas, norėdamas dalyvauti kampanijoje, renginio metu turi užpildyti konkurso dalyvio anketą, kuri patalpinta UAB „Naresta“ interneto svetainėje, adresas: https://naresta.lt/karjera/studentams/, laikotarpiu, kuris nurodytas 3 punkte.
2. Pildant anketą reikia nurodyti kampanijoje dalyvaujančio asmens vardą, pavardę, el. paštą.
3. Prizai: VR akiniai, 15 bilietų į MO muziejų.
4. Jeigu tas pats asmuo bando pildyti anketą keletą kartų, konkurse dalyvaus tik pirmąjį kartą registruota anketa ‒ visos pasikartojančios anketos bus anuliuotos.
5. Konkurse dalyvauja asmenys, tiksliai nurodę savo el. pašto adresą.
6. Pasibaigus konkursui, iš visų tiksliai duomenis nurodžiusių konkurso dalyvių atsitiktine tvarka bus išrenkami 16 laimėtojų.

Prizinis fondas:

1. Prizinį fondą sudaro UAB „Naresta“ įsteigti prizai: VR akiniai ir bilietai į MO muziejų.
2. Prizo nugalėtojas bus traukiamas iki 2024-05-10 23:59:59 val. Traukime dalyvauja visi anketas užpildę dalyviai, registruoti 2024-04-18 nuo 10:00 val. iki 19:00:00 val.
3. Dalyvių registraciją kampanijoje ir prizų traukimą užtikrins ir garantuos kampanijos organizatorius, kuris taip pat susisieks su nugalėtojais.
4. Prizai į pinigus nėra keičiami.

Asmens duomenų tvarkymo tvarka:

1. Asmens duomenys, kuriuos dalyvis teikia kampanijos metu, yra saugomi ir tvarkomi UAB „Naresta“ kampanijos tikslais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
2. Kampanijos dalyvis sutinka, kad UAB „Naresta“ tvarkytų pateiktus duomenis šiais tikslais:
2.1. apibendrinti kampanijos rezultatus;
2.2. išaiškinti konkurso laimėtojus ir juos informuoti;
2.3. skelbti laimėtojo vardą ir pavardę kampanijos organizatoriaus svetainėje ir socialiniuose tinkluose.
3. Kampanijos dalyviai turi teisę gauti papildomą informaciją apie UAB „Naresta“ tvarkomus asmens duomenis. Norėdami gauti informacijos, rašykite adresu: info@naresta.lt. Asmens duomenų valdytojas yra UAB „Naresta“, įmonės kodas 122596696, adresas: Kareivių g. 11B, LT-09109 Vilnius.
4. Su laimėtojais susisieks UAB „Naresta“ atstovas registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu ir susitars dėl prizo atsiėmimo.
5. Jeigu laimėtojas nepateikia asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba jeigu dokumentuose nurodyti duomenys skiriasi nuo registracijos formoje nurodytų, laimėtojas neturi teisės gauti prizą.
6. Prizas perduodamas laimėtojui išsiunčiant jį su laimėtoju sutartu būdu arba kviečiant laimėtoją prizą atsiimti adresu Kareivių g. 11B, LT-09109 Vilnius. Perduodant prizą, laimėtojas ir kampanijos organizatorius pasirašo prizo perdavimo-priėmimo aktą. Po akto pasirašymo laimėtojas neturi teisės kampanijos organizatoriams pareikšti reikalavimų arba skundų.
7. Kampanijos organizatoriai neatsako už bet kokią žalą, atsiradusią prizo naudojimo metu.
8. Prizai nekeičiami į kitus prizus ar grynuosius pinigus.
9. Su prizo atsiėmimu susijusios papildomos išlaidos, kurioms netaikomos šios taisyklės (pavyzdžiui, transporto ar skambinimo išlaidos), laimėtojui nekompensuojamos.
10. Neatiduotas laimėtojui arba neatsiimtas laimėtojo prizas lošiamas iš naujo. Jeigu su prizo laimėtoju nepasiseka susisiekti per 5 darbo dienas, renkamas naujas laimėtojas.
11. Kampanijos organizatorius neatsako, jeigu kampanijos dalyviai nesilaiko šių taisyklių.
12. Kampanijos organizatorius neatsako, jeigu kampanijos dalyvis pašalinamas iš kampanijos ir prizas neperduodamas dėl kampanijos taisyklių nesilaikymo, jeigu kampanijos dalyvio pateikti duomenys yra klaidingi arba netikslūs, arba jeigu su dalyviu nepavyksta susisiekti dėl nuo organizatorių nepriklausančių priežasčių.
13. Pasireiškus nenugalimos jėgos aplinkybei, kampanijos organizatorius turi teisę kampaniją nutraukti vienašališkai. Tokiu atveju kampanijos organizatorius privalo informuoti Lietuvos vartotojų teisių apsaugos tarnybą ir žiniasklaidoje paskelbti informaciją apie kampanijos sustabdymą.
14. Visos su kampanijos organizavimu ir (arba) vykdymu susijusios pretenzijos ir skundai turi būti teikiami raštu iki 2024 gegužės 31 d. organizatoriui UAB „Naresta“ adresu Kareivių g. 11B, LT-09109 Vilnius arba el. paštu info@naresta.lt su raktažodžiu „Vilnius Tech karjeros dienų konkursas“, pridedant pagrįstą skundą ir skundo dokumentų priedus arba jų kopijas.
14.1. Vėliau nei 2024-05-31 pateikti skundai nebus nagrinėjami.
14.2. Kampanijos organizatorius į pateiktą skundą atsako raštu per penkiolika dienų nuo jo gavimo. Jeigu kampanijos organizatorius mano, kad skundas yra pagrįstas, jis skundo pareiškėją informuoja apie skundo patenkinimo eigą ir datą. Jei skundo pateikėjas yra nepatenkintas gautu atsakymu, jis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka ginti savo teises ir interesus.
14.3. Skundo pateikimo data yra laikoma jo išsiuntimo data.
15. Skunde būtina nurodyti lošimo dalyvio vardą ir pavardę.
16. Šiose taisyklėse yra nurodytos kampanijos organizatoriaus, jo atstovų ir dalyvių teisės bei pareigos.
17. Kampanijos organizatorius įspėja, kad reklaminėje medžiagoje pateikta informacija yra tik informacinio pobūdžio.
18. Kampanijoje negali dalyvauti UAB „Naresta“ darbuotojai bei jų šeimos nariai.
19. Kampanijos organizatorius tvarko duomenis pagal Europos asmens duomenų apsaugos reglamento nuostatas. Daugiau informacijos: https://naresta.lt/privatumo-politika/